Visi, Misi, Objektif dan Motto

VISI

Menjadikan Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands komited untuk memberi perkhidmatan pengurusan Daerah dan Tanah yang berkualiti dan efisyen melalui perlaksanaan system pengurusan berkualiti serta penambahbaikan yang berterusan untuk mencapai kepuasan pelanggan berasaskan kepada keperluan


MISI

Mengurus, mentadbir dan mengawal pengurusan pentadbiran Daerah dan Tanah dengan cekap, adil dan berkesan secara berterusan seiring denga dasar-dasar kerajaan.

 

OBJEKTIF

Merancang, mentadbir serta melaksanakan Dasar Kerajaan dengan cekap dan berkesan serta bersistematik mengikut undang-undang yang berkenaan selaras dengan strategi Pembangunan Daerah, Negeri dan Negara.

 

MOTTO

Transformasi dan Integriti Menjana Produktiviti