Piagam Pelanggan dan Dasar Kualiti

PIAGAM PELANGGAN


Bagi memastikan dasar kualiti dapat dicapai, objektif-objektif kualiti ditetapkan bagi setiap peringkat yang terlibat dalam Sistem Pengurusan Kualiti tertakluk kepada bilangan permohonan yang ditentukan oleh Pejabat Daerah dan Tanah iaitu:-

 

Bil

 

 

Unit

 

Objektif Kualiti

 

Sasaran/Tempoh

1.

Pelupusan Tanah

Pemberimilikan Tanah

6 bulan

Lesen Menduduki Sementara

3 bulan

2.

Pendaftaran Tanah

Pendaftaran Hakmilik

3 hari bekerja

Pendaftaran Urusniaga

5 hari bekerja

Perintah Jual

6 bulan

Bukan Urusniaga

 

a.     Kaveat

b.     Perintah Susulan

c.     Pusaka

d.     Nota

1 bulan

1 bulan

1 bulan

1 bulan

Kebenaran Urusniaga

(Kelulusan Pentadbiran Tanah)

2 hari bekerja

3.

Pembangunan Tanah

Tukar Syarat Tanah

12 bulan

Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Tanah

2 bulan

Penyerahan dan Pemberian Semula Tanah

12 bulan

4.

Penguatkuasaan dan Pemantauan

Tindakan Penguatkuasaan / Pemantauan

1 hari bekerja

Permit Pengalihan

2 jam

Permit Kerja Tanah

2 jam

5.

Hasil

Penerimaan Hasil Tanah

10 minit

6.

Khidmat Pengurusan

Aduan Pelanggan

7 hari bekerja

Prosedur Lesen Yang Memabukkan

1 bulan

7.

Pembangunan Fizikal

Prosedur Permohonan Projek

1 tahun

Prosedur Penerimaan Projek

1 tahun

Prosedur Penyediaan Spesifikasi Projek dan Penyediaan Reka Bentuk

6 bulan

Prosedur Lantikan Kontraktor

1 bulan

Prosedur Pemberian Tawaran

1 bulan

Prosedur Penyediaan Tapak dan Kerja-Kerja Binaan

1 bulan

Prosedur Pengawasan dan Perwartaan Projek

Sepanjang tempoh yang ditetapkan

Prosedur Pembayaran Projek

1 bulan

Prosedur Tempoh Tanggung Kecacatan

Di bawah RM100 ribu – 6 bulan @ lebih RM100 ribu – tempoh kecacatan 1 tahun

8.

Pembangunan Masyarakat

Prosedur Permohonan Peruntukan Program

4 bulan

Prosedur Pelaksanaan Program e-Kasih / Focus Group

4 bulan

Prosedur Pendaftaran Peserta e-Kasih / Focus Group

4 bulan

 

DASAR KUALITI


Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands komited untuk memberi perkhidmatan pengurusan Daerah dan Tanah yang berkualiti dan efisyen melalui perlaksanaan sistem pengurusan kualiti serta penambahbaikan yang berterusan untuk mencapai kepuasan pelanggan berasaskan keperluan.