Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2015

BIL

ELEMEN PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN TAHUN 2015

 

 

 

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEP

OKT

NOV

DIS

 

 

 

1

Bahagian Khidmat Pengurusan

 

 

 

a)   Aduan pelanggan – Tidak lebih daripada 20% setiap tahun

100%

90%

100%

98%

100%

75%

 100% 100%   100% 100% 100% 100%

 

 

 

b)   Prosedur lesen yang memabukkan – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

2

Unit Pelupusan Tanah

                   

 

 

 

 

 

a)   Pemberimilikan tanah – 6 bulan

100%

100%

80%

100%

100%

100%

 100%  100%  100% 100%

100%

100%

 

 

 

b)   Lesen Pendudukan Sementara (LPS) – 3 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

98%

 100%  90% 87%   100% 100% 100%

 

 

 

3

Unit Pendaftaran Tanah

                   

 

 

 

 

 

a)   Pendaftaran hakmilik – 3 hari bekerja

100%

100%

90%

100%

100%

100%

100%  85%  88%   100%

 100%

100%

 

 

 

b)   Pendaftaran urusniaga – 5 hari bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 88%   100%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

c)   Perintah jual bukan urusniaga – 6 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 90%  88%   90%  100%

 100%

 100%

 

 

 

       Kaveat – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 90%  100%  90%  100%

 100%

 100%

 

 

 

       Perintah Susulan – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  90%  90%  100%

 100%

 100%

 

 

 

      Pusaka – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 88%   100%  88%   100%

 100%

 100%

 

 

 

      Nota – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 90%  100%  90%  100%

 100%

 100%

 

 

 

d)   Kebenaran urusniaga (Kelulusan Pentadbir Tanah) – 2 hari bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

80%

 100%  88%   100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

4

Unit Pembangunan Tanah

                   

 

 

 

 

 

a)   Tukar syarat tanah – 12 bulan

100%

70%

100%

80%

100%

100%

 90%  90%  90%  100%

 100%

 100%

 

 

 

b)   Pecah sempadan / pecah bahagian /cantuman tanah – 2 bulan

85%

100%

100%

100%

90%

100%

 90%  88%   90%  100%

 100%

 100%

 

 

 

c)   Penyerahan dan pemberian semula tanah – 12 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 88%   100% 100%   100%

 100%

 100%

 

 

 

5

Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan

                   

 

 

 

 

 

a)   Tindakan penguatkuasaan – pemantauan – 1 hari bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 90%  98%  98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

b)   Permit pengalihan – 2 jam

100%

100%

90%

100%

100%

80%

 90%  88%   98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

c)    Permit kerja tanah – 2 jam

100%

90%

100%

95%

100%

100%

 90%  98%  98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

6

Unit Hasil

                   

 

 

 

 

 

a)   Penerimaan hasil tanah – 10 minit

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  98%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

7

Unit Pembangunan Fizikal

                   

 

 

 

 

 

a)   Prosedur permohonan projek – 1 tahun

100%

100%

100%

100%

84%

100%

 100%  98%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

b)   Prosedur penerimaan projek – 1 tahun

100%

100%

70%

100%

100%

100%

 100%  98%  98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

c)    Prosedur penyediaan spesifikasi projek dan penyediaan rekabentuk

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 98%  100%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

 – 6 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100%  98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

d)   Prosedur latihan kontraktor – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

e)   Prosedur pemberian tawaran – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

f)    Prosedur penyediaan tapak dan kerja-kerja binaan – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100% 100%   100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

g)   Prosedur pengawasan dan pemantauan projek – sepanjang tempoh yang ditetapkan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100%   98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

h)   Prosedur pembayaran projek – 1 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

  98%   98%   98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

i)     Prosedur tempoh tanggung kecacatan –

         

 

           

 

 

 

       Di bawah RM 100 ribu – 6 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100% 100%   100%

 100%

 100%

 

 

 

       Lebih RM 100 ribu – 1 tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100%  100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

8

Unit Pembangunan Masyarakat

 

 

 

a)   Prosedur permohonan peruntukkan program – 4 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

  98%   98%   100%  100%

 100%

 100%

 

 

 

b)   Prosedur perlaksanaan Program e-Kasih / Focus Group – 4 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 100%  100%   98%  100%

 100%

 100%

 

 

 

c)   Prosedur pendaftaran peserta e-Kasih / Focus Group – 4 bulan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 98%  100%   100%  100%  100%

 100%