Bahagian Perundangan

Fungsi Utama :

  1. Membuat siasatan awal ke atas aduan penceroboh tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang tanah

  2. Khidmat nasihat semua hal berkaitan tanah

  3. Pindaan undang-undang yang berkaitan

  4. Pewartaan

  5. Semakan/pindaan tatacara prosedur tanah