Unit Penguatkuasaan dan Pemantauan

Mengendalikan urusan seperti :-

  • Mengambil tindakan ke atas kesalahan-kesalahan di bawah Kanun Tanah Negara seperti pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran syarat tanah
  • Melaksanakan tindakan di bawah Akta Pemeliharaan Tanah (Land Conservation Act) 1960
  • Urusan permit kerja tanah
  • Urusan perampasan tanah kerana melanggar syarat tanah dan tidak membayar cukai
  • Pendakwaan kes - kes di mahkamah
  • Memantau cadangan pembangunan kawasan Tanah Tinggi Cameron
  • Memantau pelaksanaan projek / aktiviti pembangunan yang telah diluluskan
  • Memberi khidmat nasihat mengenai pembangunan
  • Menyediakan laporan / siasatan terhadap permohonan baru, pertanian dan aduan awam berkaitan alam sekitar dan pembangunan daerah