Unit Pembangunan

Mengendalikan urusan seperti:

  • Penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah
  • Permohonan serentak pecah sempadan dan ubah syarat tanah
  • Permohonan ubah syarat, pecah sempadan / bahagian tanah
  • Permohonan penyatuan tanah
  • Permohonan penukaran jenis penggunaan tanah
  • Pemberian milik tanah dan penyerahan semula