Unit Pelupusan

Bertanggungjawab dalam urusan seperti :

  • Permohonan tanah biasa dan besar-besaran berkelompok
  • Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS)
  • Permohonan untuk Sijil Kebenaran Carigali (SKC) dan Pajakan Lombong (SL/PL)
  • Permohonan tanah di bawah dasar penswastaan
  • Permohonan rayuan pengurangan premium
  • Permohonan pecah bahagian bangunan dan pendaftaran hakmilik strata