Unit Hasil

Bertanggungjawab dalam urusan seperti :

  • Pungutan hasil tanah
  • Laporan pungutan hasil