Unit Pendaftaran

Menguruskan aktiviti seperti:

  • Urusan hakmilik tanah
  • Urusan urusniaga dan bukan urusniaga
  • Suratcara urusniaga / bukan urusniaga
  • Pendaftaran ke dalam dokumen Hakmilik Daftar Komputer
  • Mendaftar hakmilik sementara dan hakmilik kekal
  • Sijil Carian Rasmi dan Carian Persendirian bagi tanah milik