Bahagian Pengurusan Tanah

Fungsi Utama :

  1. Memproses permohonan Tanah Kerajaan untuk milik kekal/LPS

  2. Membuat kutipan Cukai Tanah dan bayaran lain yang ditetapkan mengikut Peraturan Tanah Pahang, 1986

  3. Menguatkuasakan peruntukan undang-undang tanah mengikut Kanun Tanah Negara, 1965 dan Akta Pemeliharaan Tanah, 1960

  4. Memperakukan permohonan pembangunan tanah milik seperti tukar syarat, pecah sempadan, pecah bahagian, penyatuan tanah dan pindah milik / gadaian