Unit Pembangunan Masyarakat

Bertanggungjawab dalam urusan seperti :-

  • Ketua - ketua Kampung Tradisi, Kampung Baru Cina
  • JKKK bagi Kampung - kampung Tradisi dan Kampung Baru Cina
  • Baucer pembayaran
  • Merancang Program Pembangunan Ekonomi Masyarakat (Daerah)
  • Bantuan Penduduk Termiskin
  • Latihan Kepimpinan Masyarakat Setempat
  • Pertubuhan Sukarela peringkat daerah
  • Sambutan Upacara Keagamaan daerah