Unit Pembangunan Fizikal

Bertanggungjawab dalam pengurusan seperti:-

 • Sosial ekonomi
 • Infrastruktur dan pertanian daerah
 • Projek-projek Pejabat Daerah (teknikal)
 • Memantau pelaksanaan projek yang telah siap untuk pembayaran
 • Projek persekutuan, negeri dan swasta
 • Spesifikasi kerja dan pelan kejuruteraan awam
 • Pembangunan Fizikal Daerah
 • Mesyuarat Perancangan Infrastruktur PBT dan JPBD
 • Perancangan pembangunan tempatan bersama PBT
 • Pembangunan agensi-agensi pusat di peringkat daerah
 • Memantau projek kemajuan persekutuan di daerah melalui SPPII