Bahagian Pembangunan Daerah

Fungsi Utama :

Merancang, mengurus, menyelaras dan melaksanakan dasar-dasar pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, masyarakat luar bandar bagi mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional dengan menyediakan prasarana yang diperlukan.