Unit Teknologi Maklumat

  • Urusan pengggunaan sistem, perisian, peralatan, rangkaian, Pusat Data jabatan dan lain-lain yang berkaitan.

  • Membantu pegawai dan kakitangan mengendalikan hal-hal berkaitan serta membangun dan mengemaskini Portal Jabatan