Bahagian Khidmat Pengurusan

Fungsi Utama :

  1. Mengurus hal ehwal kewangan dan kakitangan pejabat dengan cekap dan teratur dengan menggunakan Peraturan-peraturan dan Pekeliling-pekeliling seperti Arahan Perbendaharaan, Perintah-perintah Am, Arahan Perkhidmatan, Pekeliling SUK Pahang dan lain-lain Pekeliling yang dikeluarkan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa

  2. Memberi khidmat kehakiman dan perundangan tertentu kepada rakyat dengan lebih cekap dan berkualiti

  3. Berusaha untuk mempertinggi kualiti dan prestasi Jabatan dalam memberi khidmat kepada orang ramai seperti pelesenan, Pengurusan Perumahan Awam Kos Rendah dan seumpamanya, sejajar dengan hasrat Kerajaan untuk mewujudkan satu masyarakat berbilang bangsa yang aman dan harmoni.