JKPTG

JABATAN KETUA PENGARAH TANAH DAN GALIAN PERSEKUTUAN

BilTajuk DokumenTajuk PekelilingTujuanTarikh PekelilingCapaian 
1.Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 10/2017 Pengurusan Barang Rampasan Yang Dicadang Untuk Diserahantar Kepada Polis Di Bawah Seksyen 426B Kanun Tanah NegaraPekeliling ini bertujuan untuk menasihatkan semua Pengarah Tanah dan Galian Negeri (PTG) dan Pentadbir Tanah mengenai pengurusan barang rampasan yang bersifat sukar untuk dialih yang dicadang untuk diserahantar kepada Polis di bawah Seksyen 426B Kanun Tanah Negara (KTN)01/11/2017Pekeliling KPTG Bil 10/2017
2.Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 14/2009 (Disemak 2017)Penyampaian Ganti (Substituted Service) Notis Yang Dikeluarkan Oleh Pemegang GadaianPekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil dalam menyampaikan notis gantian (substituted service) bagi notis-notis yang dikeluarkan oleh pemegang gadaian06/04/2017Pekeliling KPTG Bil 14/2009 (Disemak 2017)
3.Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 6/2017Penyampaian Ganti Notis Di Bawah Subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara Pekeliling ini dikeluarkan untuk menasihatkan Pendaftar-pendaftar Hakmilik dan Pentadbir-pentadbir Tanah mengenai tindakan yang perlu diambil dalam menyampaikan notis gantian dibawah subseksyen 432(1) Kanun Tanah Negara (KTN)24/02/2017Pekeliling KPTG Bil 6/2017
4.Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bilangan 1/2017Garis Panduan Permohonan Pelanjutan Tempoh Pajakan Hakmilik Berstatus Pajakan Negeri dan Pajakan MukimPekeliling ini bertujuan menasihatkan semua Pentadbir Tanah dan Pendaftar Hakmilik mengenai permohonan pelanjutan tempoh pegangan bagi hakmilik berstatus Pajakan Negeri dan Pajakan Mukim serta hakmilik sementara yang bersamaan dengannya yang dikeluarkan bagi pegangan bertempoh01/01/2017  Pekeliling KPTG Bil 1/2017 

Tarikh Kemaskini: 13/11/2018 10:55:42

Halaman ini belum pernah dipaparkan.


Kembali ke Atas